تبلیغات
other - طرح یک معماى فقهى توسط امام جواد علیه السلام و جواب آن
other

قال الجواد علیه السلام: یا ابا محمدما تقول فى رجل حرمت علیه امراه بالغداه و حلت له ارتفاع النهار و حرمت علیه نصف النهار, ثم حلت له الظهر ثـم حـرمت علیه العصـر , ثـم حلت له المغرب, ثـم حـرمت علیه نصف اللیل ثـم حلت له الفجـر, ثـم حـرمت علیه ارتفـاع النهار, ثـم حلت له نصف النهار؟ فبقـى یحیـى و الفقهاء بلسـا خـرسا!. فقال المامون: یا ابا جعفر اعزك الله بیـن لنا هذا؟ فقال (ع) هذا رجل نظر الى مملوكه لاتحل له, اشتریها فحلت له. ثم اعتقها فحرمت علیه, ثـم تزوجها فحلت له, فظاهر منها فحرمت علیه. فكفر الظهار فحلت له , ثـم طلقها تطلیقه فحـرمت علیه, ثـم راجعها فحلت له , فارتد عن الاسلام فحرمت علیه, فتاب و رجع الـى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول, كما اقر رسـول الله (ص) نكاح زینب مع ابـى العاص بـن الربیع حیث اسلم على النكاح الاول.
امام جواد(ع) به یحیى بن اكثم فرمودند:
اى ابا محمد چه می گـویـى درباره مـردى كه بامـداد زنـى بـر وى حـرام بـود و روز كه برآمد بر او حلال شد ,نیمه روزش حرام شد و هنگام ظهرش حلال گرید و وقت عصر بر او حرام شد و مغربـش حلال گردید و نیمه شب بر او حرام شد و سپیده دم بر وى حلال شـد و روز كه بـرآمـد بـر او حـرام شـد و نیمه روز بـر اوحلال گـردیــد. یحیى و دیگر فقها در برابر او حیران گردیده و از كلام باز ماندند !
مامون گفت : یاابا جعــفـر خـداى عزیزت بـدارد . ایـن مسـئله را بـراى مـا بیـان كــن.
امام (ع) فرمود:
ایـن مردى است كه به كنیزك دیگرى نگاه كرده و او را خریده و بر وى حلال شده, و سپس آزادش كرده و بر او حرام شده سپس او را به زنى گرفته و بر او حـلال شـده و ظهارش كرده(ظهار ایـن است كه كسى به زنـش بگوید: ظهرك كظهر امى ـ یعنى پشت تـو مانند پشت مادر من است) و بـر او حرام شده و كفاره ظهار داده و حلال شـده, سپـس یك بار طلاقـش داده و حـرام شده, سپس به او رجـوع كرده و حلال شـده پـس آن مرد از اسلام برگشته و زن بر او حرام شـده وباز تـوبه كرده وبه اسلام برگشته و به همان نكاح سابق بر او حلال شـده, چنان كه رسـول خـد(ص) زینب رابه ابـى العاص بـن ربیع كه مسلمـان شـد به همـان نكـاح اول تسلیـم نمـود.
تحف العقول , ص 454.
نوشته شده در سه شنبه 12 آذر 1392ساعت 05:36 ب.ظ توسط yar 314| نظرات ()

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Night Skin